setting

  1. adminredpill

    Tin tức THÔNG BÁO: Diễn đàn kết thúc giai đoạn thử nghiệm

    Chào các bạn, Mình là Ad D. Diễn đàn chúng ta đã hết giai đoạn thử nghiệm. Tài khoản của một số bạn sẽ hết Premium nên sẽ không tham gia vào được những khu vực Forum ẩn nữa, khu vực công cộng vẫn hoạt động bình thường. Những bạn còn Premium sẽ không có gì thay đổi. Cám ơn tất cả các bạn! Best...
  2. adminredpill

    Share Hướng dẫn đổi tên tài khoản.

    Muốn đổi tên tài khoản hãy bình luận xuống dưới tên của mình muốn đổi. Sẽ tự động đổi cho các bạn.
Bên trên