Kết quả tìm kiếm

  1. E

    Hỏi đáp Mùi hôi cơ thể

    Tập luyện ăn uống nhiều đạm nên cơ thể có mùi hôi. Nữ thì có viên uống hoa hồng, còn làm giới thì nên làm sao anh em góp ý với.(Mùi từ cơ thể , chứ không dùng dầu thơm nha)
Bên trên