Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hỏi đáp Hỏi về "Trục lợi từ ma trận: Red Piller nên đầu tư vào những mảng nào?" redpillvn.com/truc-loi-tu-ma-tran-red-piller-nen-dau-tu-vao-nhung-mang-nao/

    Mình rất quan tâm đến bài viết trên và muốn hỏi thêm những anh em có kiến thức về việc chọn lựa cụ thể hơn những cơ hội đầu tư đáng chú ý, anh em có cao kiến gì, muốn đầu tư cổ phiếu Mỹ hoặc quốc tế thì làm như thế nào? Mình thành thạo phân tích kỹ thuật biểu đồ, biết 1 chút phân tích thông tin...
Bên trên