Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hỏi đáp Hỏi về "Trục lợi từ ma trận: Red Piller nên đầu tư vào những mảng nào?" redpillvn.com/truc-loi-tu-ma-tran-red-piller-nen-dau-tu-vao-nhung-mang-nao/

    có thể góc nhìn khác nhau.Nhưng về nhận định nó là góc nhìn cá nhân còn sai thì t chưa thấy ông thái chủ yếu đưa ra các kịch bản xác xuất xảy ra cao hay thấp.K phải ngẫu nhiên 1 ng VN lại có thể đc gặp phil town , hay ngồi cafe với guy spier toàn tay to trong giới tài chính cả
  2. H

    Hỏi đáp Hỏi về "Trục lợi từ ma trận: Red Piller nên đầu tư vào những mảng nào?" redpillvn.com/truc-loi-tu-ma-tran-red-piller-nen-dau-tu-vao-nhung-mang-nao/

    Xác định 1 chuyên môn là tốt nhất chứ bác cái gì cx bt 1 chút thì đầu tư vào đâu cũng vậy.Còn đầu tư giá trị thì chỉ dành cho tay to thôi , bác cx hiểu là thị trường đc quyết định bởi những con voi.Nếu chứng khoán b có thể tìm hiểu Thai Pham trên youtube.
Bên trên