Kết quả tìm kiếm

  1. Sói nhỏ

    Hỏi đáp Ảnh hưởng chính trị hiện tại ở nước Mĩ

    Những ngày gần đây, qua tin tức thì chắc mn đều biết là nước Mĩ đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn: covid thì chưa diệt hoàn toàn, nay lại thêm cuộc bạo động đến từ nạn phân biệt chủng tộc. Theo mình quan sát thì nạn phân biệt chủng tộc không thể loại bỏ ra khỏi nước Mĩ, cả trong tư tưởng...
Bên trên