Recent Content by trinhhtungg910

 1. T

  Hỏi đáp xử lý như thế nào khi có thằng khác me con bồ mình

  A man's loyalty is tested when he has everything. A woman's loyalty is tested when her man has nothing.
 2. T

  cải thiện thời gian xuất tinh bằng quay tay

  Mỗi lần phanh lại tối đa 5 lần thôi, tôi đọc họ bảo thế.
 3. T

  cải thiện thời gian xuất tinh bằng quay tay

  mất công thủ dâm mà muốn cải thiện thời gian sex thì tập MMO ( Mutiple Man Orgasm ) đi ông. Cải thiện rõ rệt luôn.
Bên trên