Khánhgg's latest activity

  • K
    Khánhgg đã phản ứng với bình luận của adminredpill trên bài đăng hồ sơ của Todio với Like Like.
    Không có tip gì hết em. Không học được thì bỏ. Còn muốn theo ngành thì học nghiêm túc. ---ad D
  • K
    Khánhgg đã trả lời vào chủ đề Rèn luyện tinh thần thép.
    Theo em thì ai gặp căng thẳng cũng lo sợ hết , nên trải qua để lần sau có gặp cũng là thường :)
Bên trên